தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    கலைமகள் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • நாமகள். (நாமதீப. 56.) Sarasvatī;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +id. + மான். Sarasvatī; நாமகள். (நாமதீப. 56.)