தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    அறுபதாண்டுக் கணக்கில் நாற்பத்தைந்தாம் ஆண்டு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ஆண்டறுபதனுள் நாற்பத்தைந்தாவது. (பெரியவரு.) The 45th year of the Jupiter cycle;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. the 46th year of the Hindu cycle.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < virōdha-kṛt. The 45th year of the Jupiter cycle;ஆண்டறுபதனுள் நாற்பத்தைந்தாவது. (பெரியவரு.)