தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    உடு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • நட்சத்திரம். (சூடா.) Star;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. + மீன். Star;நட்சத்திரம். (சூடா.)