தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    அறுபதாண்டுக்கணக்கில் பதினான்காம் ஆண்டு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ஆண்டு அறுபதனுள் பதினான்காவது. The 14th year of the Jupiter cycle;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. the 14th year of the Hindu cycle.

வின்சுலோ
  • [vikkirama] ''s.'' The fourteenth year of the Hindu cycle, ஓர்வருஷம்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < vi-krama. The14th year of the Jupiter cycle; ஆண்டு அறுபதனுள்பதினான்காவது.