தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    யானை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • யானை. (சூடா.) Elephant;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. an elephant, யானை.

வின்சுலோ
  • [vẕuvai] ''s.'' An elephant, யானை. ''(p.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. Elephant; யானை.(சூடா.)