தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    யானை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • யானை. (பிங்.) Elephant;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
யானை

வின்சுலோ
  • ''s.'' An elephant, யானை. (சது.)

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < வல் +. Elephant; யானை. (பிங்.)