தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    வழக்கு முதலியன நடத்துவதற்கு வழக்கறிஞருக்குக் கொடுக்கும் அதிகாரப்பத்திரம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • வியாச்சியம் முதலியன நடத்துவதற்கு வக்கீலுக்குக் கொடுக்கும் அதிகாரபத்திரம். (W.) Power of attorney given to a lawyer for conducting a case;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • வகாலத்து, (Ar.) agency, proxy.

வின்சுலோ
  • [vkkālttu ] --வகாலத்து, ''s. [Arab.]'' Agency, proxy.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < U. wakālat.(Legal.) Power of attorney given to alawyer for conducting a case; வியாச்சியம் முதலியன நடத்துவதற்கு வக்கீலுக்குக் கொடுக்கும் அதிகாரபத்திரம். (W.)