தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • . See முட்கீரை. (மூ. அ.)

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
ஒருகீரை.

வின்சுலோ
  • --முள்ளுக்கீரை, ''s.'' A species of prickly greens. See கீரை.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +.See முட்கீரை. (மூ. அ.)