தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    மீனெலும்பு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • . See மீனங்கம் . (W.)

வின்சுலோ
  • --மீனெலும்பு, ''s.'' Fish-bone.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +. See மீனங்கம். (W.)