தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    ஓர் உயிர்மெய்யெழுத்து ( ம் + இ ) .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • . The compound of ம் and இ

வின்சுலோ
  • . A syllabic compound of ம் and இ.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • . The compound of ம் and இ.