தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  மாலையணிந்தவன் ; சூரியன் ; ஓர் அரக்கன் ; கள் ; தோட்டக்காரன் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • தோட்டக்காரன். Gardener;
 • ஓர் அரக்கன். (அரு. நி.) 2. A Rākṣasa;
 • சூரியன். (பிங்.) Sun;
 • கள். (சூடா.) 1. Toddy;
 • மாலையணிந்தோன். (W.) One who wears a garland;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • s. the name of a Rakshasa; 2. one who wears a garland; 3. toddy, கள்.

வின்சுலோ
 • [māli] ''s.'' The name of a Rakshasa, ஓரி ராக்கதன். 2. One who wears a garland, மாலையணிந்தோன். 3. Toddy, கள். (சது.)

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < mālin. One who wearsa garland; மாலையணிந்தோன். (W.)
 • n. < மால்-. 1. Toddy; கள்.(சூடா.) 2. A Rākṣasa; ஓர் அரக்கன். (அரு. நி.)
 • n. < kiraṇa-mālin. Sun;சூரியன். (பிங்.)
 • n. < mālin. Gardener; தோட்டக்காரன்.