தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    மிருகசீரிடநாள் ; அபிநயவகை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பெருவிரலுஞ் சிறு விரலுமொழிந்த இடைவிரல் மூன்றுந் தம்மிலொத்து ஒன்றி முன்னே இறைஞ்சிநிற்கும் இணையாவினைக்கை வகை. (சிலப். 3, 18, உரை, பக். 96.) 2. (Nāṭya.) A gesture with one hand in which the three fingers other than the thumb and the little finger are joined and bent forward, as resembling the head of a deer, one of 33 iṇaiyā-viṉai-k-kai, q. v.;
  • See மிருகசீருடம். (திவா.) (இலக். வி. 795). 1. The fifth nakṣatra.

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
மிருகசீரிடம்.

வின்சுலோ
  • [māṉṟlai] ''s.'' The head of a deer. 2. (சது.) The fifth lunar mansion, as மிரு கசீரிடம்; [''ex'' தலை.]

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < மான் +. 1. Thefifth nakṣatra. See மிருகசீருடம். (திவா.) (இலக்.வி. 795.) 2. (Nāṭya.) A gesture with one hand inwhich the three fingers other than the thumband the little finger are joined and bent forward, as resembling the head of a deer, one of33 iṇaiyā-viṉai-k-kai, q.v.; பெருவிரலுஞ் சிறுவிரலுமொழிந்த இடைவிரல் மூன்றுந் தம்மிலொத்துஒன்றி முன்னே இறைஞ்சிநிற்கும் இணையாவினைக்கைவகை. (சிலப். 3, 18, உரை, பக். 96.)