தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    பலசரக்குக்கடை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • . See மளிகைக்கடை. Mod.

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • மளிகைக்கடை, s. a grocery shop, a retail shop.

வின்சுலோ
  • [mḷikai ] --மளிகைக்கடை, ''s.'' A gro cery shop, பலசரக்குக்கடை. ''(c.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. [T. maḷiga.] Seeமளிகைக்கடை. Mod.