தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    இளமரம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • இளமரம் (பிங்.) Young tree, sapling;

வின்சுலோ
  • ''s.'' A young tree. See கன்று.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +.Young tree, sapling; இளமரம். (பிங்.)