தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    ஆண்மகன் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ஆண்மகன். (பிங்.) Man;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. (pl. மனிதர்) same as மனுஷன்.

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
மானிடன்.

மெக்ஆல்பின் அகராதி - David W. McAlpin Dictionary
  • manitan, manuSan மனிதன்மனுஷன் man; human being

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < manu-ja. Man;ஆண்மகன். (பிங்.)