தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    அகக்களிப்பு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • அகக்களிப்பு. Cheerfulness, joy, hilarity;

வின்சுலோ
  • --மனமலர்ச்சி, ''v. noun.'' [''inf.'' மனமகிழ--மனமலர.] Cheerfulness, joy, hilarity.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +.Cheerfulness, joy, hilarity; அகக்களிப்பு.