தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    காண்க : மந்திரக்கிழவர் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • . See மந்திரக்கிழவர். மைத்துன மன்னாரு மந்திரத்துணைவரும் (பெருங். உஞ்சைக். 38, 132).

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.< id. +. See மந்திரக்கிழவர். மைத்துன மன்னருமந்திரத்துணைவரும் (பெருங். உஞ்சைக். 38, 132).