தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    கதிரவன் .

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
சூரியன்.