தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    நாவிதன் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • நாவிதன். (சது.) Barber;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. a barber, நாவிதன்.

வின்சுலோ
  • [mañcikaṉ] ''s.'' A barber--one of the caste, நாவிதன். (சது.)

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. [T. mañci.]Barber; நாவிதன். (சது.)