தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • மூட்டை. (நாநார்த்த. 1048.) Bug;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • மஞ்சட்கடுதாசிகொடுத்தல் mañcaṭ-kaṭutāci-koṭuttaln. < மஞ்சள் + கடுதாசி +.Becoming insolvent; கடன் இறுக்க முடியாதுபாப்பராகுகை. Colloq.
  • n. < மஞ்சம் +.Bug; மூட்டை. (நாநார்த்த. 1048.)