தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    கட்டில் ; கொக்குவகை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கட்டில். (சங். அக.) Bedstead;
  • . See மஞ்சுகம். (சங். அக.)

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
கட்டில், மேடை.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < mañcaka.Bedstead; கட்டில். (சங். அக.)
  • n. See மஞ்சுகம்.(சங். அக.)