தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • மாமிசம். (W.) Flesh;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. (Hind.) flesh, புலௌ.

வின்சுலோ
  • [polā] ''s. [Hind.]'' Flesh. See புலௌ.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. prob. U. pulāo. cf. புலால்.Flesh; மாமிசம். (W.)