தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  இயற்கையான நீர்நிலை ; நீர்நிலை ; கோட்டான் ; ஒரு நூலாசிரியர் ; பொய்கையாழ்வார் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • நீர் நிலை. பொய்கைவாயிற் புனல்பொரு புதவின் (பதிற்றுப். 27). 2. Tank;
 • இயற்கையிலுண்டான நீர் நிலை. வாவியும் பொய்கையுங் கண்டீர் (சீவக. 337). 1. Natural spring or pond;
 • . 3. See பொய்கையார், 1. களவழிப்பா முன் செய்த பொய்கை (தொல். பொ. 91, உரை).
 • . 4. See பொய்கையாழ்வார். பொய்கைபூதம் பேய் (பிரபோத. 11, 9).
 • கோட்டான். (யாழ். அக.) A kind of owl;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • s. a tank, a pond, தடாகம்; 2. an owl, ஆந்தை. பொய்கையார், the name of a poet. பொய்கை யாழ்வார், one of the twelve ஆழ்வார், devotees of Vishnu.

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
குளம்.

வின்சுலோ
 • [poykai] ''s.'' Tank, pond, as தடாகம். ''(c.)'' 2. An owl, கோட்டான். (சது.)

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. perh. பொய்-. 1.Natural spring or pond; இயற்கையிலுண்டான நீர்நிலை. வாவியும் பொய்கையுங் கண்டீர் (சீவக. 337).2. Tank; நீர்நிலை. பொய்கைவாயிற் புனல்பொரு புதவின் (பதிற்றுப். 27). 3. See பொய்கையார், 1.களவழிப்பா முன்செய்த பொய்கை (தொல். பொ. 91,உரை). 4. See பொய்கையாழ்வார். பொய்கைபூதம்பேய் (பிரபோத. 11, 9).
 • n. A kind of owl;கோட்டான். (யாழ். அக.)