தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • . See புத்தகம்.

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • புத்தகம், பொஸ்தகம், s. a book.

மெக்ஆல்பின் அகராதி - David W. McAlpin Dictionary
  • [நூல்] pustakam புஸ்தகம் book

வின்சுலோ
  • [pustkm ] --பொஸ்தகம், ''s.'' A book, See புத்தகம்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < pustaka. Seeபுத்தகம்.