தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    கலைமான் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கலைமான். புல்வாய் புலியுழை மரையே கவரி (தொல். பொ. 590). Deer, antelope;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
கருமான், கலைமான்.

வின்சுலோ
  • ''s.'' A kind of deer, கலைமான். (சது.)

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < புல் +. Deer,antelope; கலைமான். புல்வாய் புலியுழை மரையேகவரி (தொல். பொ. 590).