தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    பின்பக்கம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பின்பக்கம். வீட்டின் புறவழிச் சுவர். Backside;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +. Backside;பின்பக்கம். வீட்டின் புறவழிச் சுவர்.