தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    புழுகு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • புழுகு. Civet;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. civet, புழுகு.

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
புழுகு.

வின்சுலோ
  • [puṉuku] ''s.'' Civet. See புழுகு.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. cf. புழுகு. [T. punugu,K. puṇuku.] Civet; புழுகு.