தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    கடைவீதி .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கடைவீதி. பீடிகைத்தெருவும் (மணி. 4, 38). Market, bazaar;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < பீடிகை+. Market, bazaar; கடைவீதி. பீடிகைத்தெருவும் (மணி. 4, 38).