தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    அறுபதாண்டுக் கணக்கில் நாற்பத்தேழாம் ஆண்டு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ஆண்டு அறுபதனுள் நாற்பத்தேழாவது. The 47th year of the Jupiter cycle of sixty years;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < Pramādī-ca.The 47th year of the Jupiter cycle of sixtyyears; ஆண்டு அறுபதனுள் நாற்பத்தேழாவது.