தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    அளப்பவன் ; பிரமாணங்களை அறிபவன் ; மாதாமகன் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • மாதாமகன். (யாழ். அக.) Maternal grandfather;
  • பிரமாணங்களை அறிபவன் (இலிங்கபு. தேவ. 8.) 1. One who has a correct knowledge of piramāṇam, logician;
  • அளப்பவன். (இலக். அக.) 2. One who measures;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
பாட்டன்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < pra-mātā. 1.One who has a correct knowledge of pira-māṇam, logician; பிராமணங்களை அறிபவன்.(இலிங்கபு. தேவ. 8.) 2. One who measures;அளப்பவன். (இலக். அக.)
  • n. cf. pra-mātāmaha.Maternal grandfather; மாதாமகன். (யாழ். அக.)
  • n. cf. pra-mātāmaha.Maternal grandfather; மாதாமகன். (யாழ். அக.)