தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    படைப்புக்குரியவனாகிய பிரமன் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • சிருஷ்டிகர்த்தாவான பிரமன். (மச்சபு. ஆதிசி. 4.) Brahmā, the Creator of the worlds;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
பிரமா.

வின்சுலோ
  • ''s.'' The god Brahma, the Creator or Evolver of worlds.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +.Brahmā, the Creator of the worlds; சிருஷ்டிகர்த்தாவான பிரமன். (மச்சபு. ஆதிசி. 4.)