தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    கருவூலத் தலைமை ; அமைச்சகம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • மந்திரித்துவம். 2. Ministerial office;
  • பொக்கிஷசாலைத்தலைமை. (W.) 1. Office of a treasurer;

வின்சுலோ
  • ''s.'' Office of a treasurer.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < பிரதானி.1. Office of a treasurer; பொக்கிஷசாலைத்தலைமை.(W.) 2. Ministerial office; மந்திரித்துவம்.