தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    இரவலன் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • இரப்போன். Beggar, mendicant;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
இரப்போன்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.< பிச்சை +. Beggar, mendicant; இரப்போன்.