தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    பாவிகள் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பாவிகள். பாவர் சென்றல்கு நரகம் (திருக்கோ. 337). Sinners;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. Sinners; பாவிகள்.பாவர் சென்றல்கு நரகம் (திருக்கோ. 337).