தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    நிலுவை ; மிச்சம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • நிலுவை. 1. Balance, outstandings, arrears;
  • மிச்சம். 2. Remainder;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • (Ar.) arrears, balance, remainder, நிலுவை. பாக்கிசாக்கி, even a little of the arrears.

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
நிலுவை.

வின்சுலோ
  • [pākki] ''s. [Ar. Baki.]'' Arrears, balance, remainder, நிலுவை. ''(c.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < U. bāqī. 1. Balance,outstandings, arrears; நிலுவை. 2. Remainder;மிச்சம்.