தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  ஏவலர் ; சூழ்ந்திருப்போர் ; படை ; மறவர் அகம்படியருள் ஒரு பிரிவினர் ; உறை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • சூழ்வோர். (திவா.) 1.Train, retinue, attendants;
 • படை. (சது.) 2. Army, body of troops;
 • மறவர் அகம்படியருள் ஒரு பிரிவினர். (E. T.) 4. A sub-division of Maṟavar and Akampaṭiyar castes;
 • கோயம்புத்தூர், திருச்சிராப்பள்ளி, மதுரை, திருநெல்வேலி ஜில்லாக்களிலுள்ள தொட்டிய ஜமீன்தார்கள். (E.T.) 5. The Toṭṭiya Zamindars in the districts of Coimbatore, Trichinopoly, Madura and Tinnevelly;
 • உறை. (யாழ்.அக.) 6. Case, sheath;
 • ஏவலாளர். 3. Servants;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • s. (பரி) retinue, attendants; 2. body of troops, படை.

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
பரியாளம்.

வின்சுலோ
 • ''s.'' Retinue, attendants, ''[Sans.]'' 2. (சது.) Army, body of troops, படை. பரிவராசனம். Train, retinue. பரிவாரதேவதைகள். Attendant gods in the train of a superior god.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < pari-vāra. 1.Train, retinue, attendants; சூழ்வோர். (திவா.)2. Army, body of troops; படை. (சது.) 3.Servants; ஏவலாளர். 4. A sub-division ofMaṟavar and Akampaṭiyar castes; மறவர் அகம்படியருள் ஒரு பிரிவினர். (E. T.) 5. The ToṭṭiyaZamindars in the districts of Coimbatore, Trichinopoly, Madura and Tinnevelly; கோயம்புத்தூர்,திருச்சிராப்பள்ளி, மதுரை, திருநெல்வேலி ஜில்லாக்களிலுள்ள தொட்டிய ஜமீன்தார்கள். (E. T.) 6. Case,sheath; உறை. (யாழ். அக.)