தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    ஒரு பூண்டுவகை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பூடுவகை. (W.) A herb;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
ஒருபூடு.

வின்சுலோ
  • ''appel. n.'' A kind of herb, ஓர்பூடு.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < பனி +. Aherb; பூடுவகை. (W.)