தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    சோபனக்கட்டு ; நிறைகல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • சோபானக்கட்டு. Colloq. Steps, stairs, flight of steps, stairs of masonry;
  • நிறைகல். 2. (T. padikaṭṭu.) Weights, weighing stones or stamped weights;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
நியம அளவு.

வின்சுலோ
  • ''s.'' Steps, stairs of ma sonry. 2. A weight, நிறைத்தல்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +. 1.Steps, stairs, flight of steps, stairs of masonry;சோபானக்கட்டு. Colloq. 2. [T. paḍikaṭṭu.]Weights, weighing stones or stamped weights;நிறைகல்.