தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    தோணி .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • தோணி (W.) Boat, dhoney ;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. (Pers.) a boat, a dhoney, தோணி.

வின்சுலோ
  • [nvāṭā] ''s. (Pers.)'' A boat, a dhoney, தோணி. Compare நவ்வு.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. prob. nau + T. vāḍa.Boat, dhoney; தோணி. (W.)