தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    ஆள் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ஆள். (C. G.) Individual, person;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. (Hind.) an individual, a man, மனிதன். நபர்ஜாமீன், நபர்ப்பிணை, personal bail.

வின்சுலோ
  • [npr] ''s. (Hind.)'' An individual, a man, மனுஷன். ''(c.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < U. nafar. Individual,person; ஆள். (C. G.)