தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    கோயிற் பிராகாரம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • . See திருநடை மாளிகை .