தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    ஓயாத் தொந்தரவு ; அலப்புகை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ஓயாத்தொந்தரவு. 1.Ceaseless trouble;
  • அலப்புகை 2.Incessant chattering;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. Redupl. ofநச்சு. Colloq. 1. Ceaseless trouble; ஓயாத்தொந்தரவு. 2. Incessant chattering; அலப்புகை.