தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    நஞ்சூட்டிய கத்தி ; மிகக் கெட்டவர் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • நஞ்சூட்டிய கத்தி. 1.Poisoned knife;
  • மிகக்கெட்டவ-ன்-ள். 2.A wicked person;

வின்சுலோ
  • ''s.'' A poisoned knife. 2. ''(fig.)'' A very wicked person, கெட்டவன்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +. (W.)1. Poisoned knife; நஞ்சூட்டிய கத்தி. 2. Awicked person; மிகக்கெட்டவ-ன்-ள்.