தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    நற்செயல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • நற்கருமம் (w.) Good act, opp. to vacai-viṉai;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
நன்னடக்கை.

வின்சுலோ
  • ''s.'' A good career--oppos. to வசைவினை.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +. Goodact, opp. to vacai-viṉai; நற்கருமம். (W.)