தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    ஊமைக்காயம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ஊமைக்காயம் (Loc.) Contusion;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +.Contusion; ஊமைக்காயம். Loc.