தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    எட்டிமரம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • See எட்டி. (மு.அ) Indian poison nut

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
காஞ்சிரை.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. perh. nāša + ari. Indianpoison nut. See எட்டி. (மூ. அ.)