தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    இரண்டு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • இரண்டு. (சங். அக.) Two;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. Two; இரண்டு. (சங்.அக.)