தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    தேயிலைச்செடி ; தேயிலைத்தூள் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • தேயிலைச்செடி. 1. Tea, m. sh., Camellin thea;
  • தேயிலைத்தூள். 2. Tea leaf, tea dust;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. (for) தே+இலை, tea.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < Malay. < Chin. tay+. 1. Tea, m. sh.Camellia thea; தேயிலைச்செடி. 2. Tea leaf, tea dust; தேயிலைத்தூள்.