தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    சூரியன் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • சூரியன். (யாழ்.அக.) Sun;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
சூரியன்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. Sun; சூரியன்.(யாழ். அக.)