தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    அமைவின்மை ; சுறுசுறுப்பு ; விரைவு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • சுருசுருப்பு. Loc. 3. Active habit;
  • விரைவு. 2. Haste;
  • அமைவின்மை. 1. Restlessness, impatience;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
சுறுசுறுப்பு.

வின்சுலோ
  • ''v. noun.'' Restlessness, impatience, அமைவின்மை.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id.Colloq. 1. Restlessness, impatience; அமைவின்மை. 2. Haste; விரைவு. 3. Active habit;சுருசுருப்பு. Loc.